เรื่องขนย้ายที่พักอาศัยและเครื่องใช้ต่างๆ เป็นปัญหาสำหรับท่านใช่หรือไม่ ทางบริษัทฯ เรามีบริการขนย้ายหลายแบบที่เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

บริการขนย้ายแบบครบวงจร   

     เรายินดีเสนอบริการขนย้ายที่พักอาศัยแบบครบวงจร โดยเริ่มตั่งแต่    การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการป้องกันสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ของท่าน อาทิ เช่น กระดาษลูกฟูก พลาสติกฟองอากาศ ฟิล์มยืด เป็นต้น เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญในทรัพย์สินของท่านเปรียบเสมือนของเรา ดังนั้นเราจึงป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆของท่านเป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการขนย้ายบ้านโดยตรงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมพาหนะในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการ โดยทางบริษัทฯ จะจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน จากนั้นจะทำการจัดส่งและจัดวางสิ่งของต่างๆ
ณ จุดที่ลูกค้าทุกท่านต้องการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าไปประเมินราคาฟรี!